Firmast

Metek OÜ pakub täislahendusi hoone välisfassaadi ehitamiseks. Selgitame välja Teie soovid, koostame projekti ning valmistame ja paigaldame teras- ja alumiiniumprofiilist ning klaasist fassaade ja avatäiteid.

Nõustame Teid parima lahenduse leidmisel tehes kõik vajalikud tehnilised arvutused ja joonised.
Leiame Teile sobivad materjalid: profiilisüsteemi ja klaasitüübi.
Valmistame tooted: kasutame kaasaegseid seadmeid ning kvaliteetseid materjale.
Paigaldame kvaliteetselt: meil on kogenud ehitusspetsialistid.

Metekist tellides võite olla kindlad, et saate õigeaegselt valmis kvaliteetsed objektid, kuna juhime ise projekti kõiki etappe: projektijuhtimine, projekteerimine, materjali hange, tootmine ja paigaldus.

Meil on rohkem kui 20-aastane kogemus ning oleme suurim metallfassaadide tootja Eestis. Meie toodetud ja paigaldatud objektidega on võimalik tutvuda referentside all.

Metek OÜ juhtimissüsteemid vastavad kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015 nõuetele.

 

Visioon

Soovime olla professionaalne ja usaldusväärne fassaadide täislahenduste pakkuja Põhjamaades.

 

Missioon

Meie missioon on pakkuda energiasäästlikke ja kvaliteetseid fassaade. Oleme usaldusväärne ja professionaalne partner projekteerimisel, tootmisel, projektijuhtimisel ning paigaldamisel.

 

Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnaalased juhtpõhimõtted:

 • Kliendikesksus-
  • Määratleme ja mõistame kliendi vajadusi ja kokkulepitud soove.
  • Oleme kliendile usaldusväärne partner projekteerimisel, projektijuhtimisel, tootmisel ja paigaldamisel.
  • Hindame klientide rahulolu ja rakendame meetmeid selle suurendamiseks.
 • Usaldusväärsus-
  • Tähtaegadest ja kokkulepetest kinnipidamine on kogu ettevõtte töötajate kohustumus.
 • Kvaliteet-
  • Me töötame selle nimel, et vältida vigu ning parendada ja arendada oma protsesse ja tooteid.
  • Jälgime, et meie tegevus ja tooted vastaksid kohaldatavatele nõuetele ja kliendi ootustele.
 • Koostöö-
  • Väärtustame koostööd meie huvipooltega, kelleks on kliendid, tarnijad ja töötajad. Meie kohustumuseks on kindlustada kõigi huvipoolte jätkuv rahulolu.
  • Eelistame õiglast konkurentsi ja austame ärieetikat.
 • Areng-
  • Ettevõtte juhtkond püstitab juhtpõhimõtete elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu juhtimissüsteemi pideva parendamise.
  • Juhtpõhimõtete täitmiseks arendame ja koolitame oma töötajaid
 • Töökeskkond- ja -ohutus-
  • Parandame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime ja ohutuse tagamiseks
  • Tõstame oma töötajate töökeskkonna ja -ohutusalast teadlikkust.
 • Keskkond-
  • Kasutame toorainet ja energiat tõhusalt, soodustame korduvkasutatavaid energiakasutuseks sobivaid pakkematerjale.